Proces areál

Projekt úprav a přestaveb v areálu Salesiánského centra, který si klade za cíl zlepšení efektivity a bezpečnosti provozu, zlepšení přístupnosti a odstranění bariér.

Na tomto místě si můžete prohlédnout studii provedenou panem Ing. Arch. Ladislavem Svobodou.

Přivítáme Vaše návrhy a připomínky. Mail: stredisko@sdb.cz.